Socialt ansvar

Edelskov Bus A/S vedkender sig et socialt ansvar over for kunder, leverandører og medarbejdere. Vi bygger på grundlæggende værdier som tillid og respekt over for de mange mennesker, som vores virksomhed dagligt er i berøring med.

Arbejdsmiljø

– En omfattende og klar formuleret arbejdsmiljøpolitik.
– En til stadighed udbygning af samarbejdet virksomhed og medarbejdere imellem, gennem sikkerhedsudvalg, samarbejdsudvalg, ERFA grupper og ikke mindst en åben og ærlig dialog i det daglige arbejde.

Sponsorater

Edelskov Bus A/S medvirker som aktiv sparringspartner ved en række arrangementer som direkte kan kædes sammen med virksomhedens sociale virke.